Skip to main content
Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Cannot publish dataverse.

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 10 Results
testlic Dataverse(SURFconext | SURFnet)
Nov 28, 2016
Nov 27, 2016
Nov 27, 2016
Het lectoraat Smart Energy bestudeert hoe energiebesparing en inpassing van duurzame energie op apparaat-, woning-, wijk- en bedrijventerreinniveau kan worden verbeterd en vergroot door toepassing van technische hulpmiddelen.
Nov 27, 2016
Jul 12, 2016
De voorraad fossiele brandstoffen raakt op. Duurzame energiebronnen zijn essentieel. Het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) verricht praktijkgericht onderzoek op het gebied van techniek met aandacht voor energievoorziening. Het onderzoek van EDI is gericht op sociaal techn...
Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact DataverseNL Support

DataverseNL Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =
Send Message